Citizens' Assembly

Craoladh Beo: An Tionól Saoránach

Cainéal 1Beo: Cainéal 2

Ar fáil i mBearla freisin - Cainéal 1

Tionól Saoránach

Dé Sathairn an 14ú Aibreán 2018

09:30 Aitheasc Tosaigh ón gCathaoirleach
09:45

Seisiún 1: Míniú ar an dlí agus ar an gcleachtas reatha maidir le Dáil agus Seanad Éireann a ghairm agus a lánscor
An Dr Eoin Daly, OÉ Gaillimh

10:05

Seisiún 2: An Stair a bhaineann leis an gcleachtas polaitiúil in Éirinn maidir leis an Dáil agus Seanad Éireann a ghairm agus a lánscor
An Dr Eoin O’Malley, DCU

10:25 Plé Comhchéime
10:50 Ceisteanna & Freagraí
11:15 Caife
11:30

Seisiún 3: Parlaimintí ar Théarma Seasta - taithí agus cleachtas i ndlínsí eile
An tOllamh Petra Schleiter, Oxford

12:00

Seisiún 4: Parlaimintí ar Théarma Seasta Cad a tharlódh dá dtabharfaí isteach in Éirinn iad? Buntáistí agus míbhuntáistí, impleachtaí agus saincheisteanna a thiocfadh chun cinn.
An Dr Rory Costello, Ollscoil Luimnigh

12:20 Plé comhchéime lena n-áirítear plé ar shaincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn ó mholtaí an Tionóil
13:00 Ceisteanna & Freagraí
13:30

Lón

14:45

Dréachtpháipéar Ballóide á Chur i láthair

15:00 Plé Comhchéime
15:40 Aiseolas agus C&F ó bhaill
16:30

Caife

16:45 An fhoclaíocht ar an bPáipéar Ballóide a shocrú agus a aontú lena n-áirítear míniú ar aon leasú a comhaontaíodh
17:30 Conclúid


Dé Domhnaigh an 15ú Aibreán 2018

10:00

Fáilte ón gCathaoirleach agus an páipéar ballóide deiridh atá aontaithe ag na baill a chur i láthair

10:30 Vótáil
11:00 Caife
Comhaireamh an Vóta
12:15 Torthaí á bhfógairt, Focal scoir agus Machnaimh an Chathaoirligh
12:45

Lón